Privacy Statement Quicargo

U wordt verzocht dit Privacy Statement te lezen voordat u gebruik maken van de Dienst (zoals gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden beschikbaar op Quicargo.com (“Gebruiksvoorwaarden”). Het Privacy Statement vormt een integraal onderdeel van de gebruiksvoorwaarden.

1. Privacy beleid

Quicargo respecteert de privacy van haar gebruikers en zet om die reden in dit Privacy Statement het beleid van Quicargo uiteen over de verwerking van persoonsgegevens in verband met de Quicargo dienst, websites en (mobiele) toepassingen.

Quicargo verbindt zich ertoe om persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens en de hieronder uiteengezette principes te beschermen. Dit Privacy Statement is van toepassing op de website van Quicargo en op de door Quicargo geboden dienst. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, toepassingen, software of onderdelen die toegankelijk zijn of beschikbaar worden gesteld via links op de websites van Quicargo of de dienst. Quicargo is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze andere websites en Quicargo verzoekt u om het Privacy Statement van deze derden te lezen voor meer informatie.

Dit Privacy Statement moet worden gelezen samen met onze gebruiksvoorwaarden, zoals deze op onze website www.Quicargo.com ter beschikking worden gesteld.

2. Wat voor soort persoonsgegevens gebruikt Quicargo?

2.1. Registratie-informatie
Wanneer u zich registreert voor de dienst zal u worden gevraagd om persoonlijke informatie, zoals (maar niet beperkt tot): volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en KVK nummer. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om optionele gegevens te verstrekken voor persoonlijke aanbiedingen en voor een persoonlijke beleving van de dienst.
2.2. User content
We kunnen alle informatie verzamelen die u uploadt en/of die u verzendt en/of die wordt gegenereerd door de dienst, inclusief informatie over het plaatsen van verzoeken, offertes, reflecteren op verzoeken, betalingen, verrichtingen, enzovoort.
Wij zijn ook gerechtigd om namen en telefoonnummers van vrachtwagenchauffeurs, locatiegegevens en uw GPS-locatie als onderdeel van de dienst te verzamelen.
2.3. Betalingsgegevens
Quicargo kan de mogelijkheid bieden om te betalen via een service van derden zoals PayPal, iDeal, credit cards of soortgelijke betalingsdiensten. Quicargo verzamelt niet uw kredietgegevens of informatie over de wijze van betaling. U kunt Quicargo toestaan om uw betalingsmethoden of -voorkeuren op te slaan, zodat u uw betalingsmethode niet opnieuw hoeft invullen.
2.4. Informatie van derden
Wij kunnen informatie over u ontvangen uit bronnen van derden en deze informatie toevoegen aan uw registratiegegevens. Deze informatie kan omvatten: (ge≈∏pdate) informatie van uw adres en overige informatie van sociale netwerken, afhankelijk van de machtigingen die je hen gaf.
2.5. Technische data- en communicatie verkeer
We gebruiken een logboekbestand dat informatie verzamelt zoals Internet Protocol (IP) adres, informatie over browsers, mobiele apparaten, cookies, Internet Service Providers (ISP), dienst gebruikspatronen en kenmerken van verschillende pagina’s, verwijzende en exit pagina’s, platform type, datum/tijd-stempel en het aantal en de locatie van klikken op een pagina. Onze dienst kan gebruik maken van informatie over uw locatie en/of GPS informatie voor het bijhouden van vervoer, de status van transport en stuurprogramma locatie en aanpassing van verrichtingen en het real-time aanbieden van chauffeursinformatie. We gebruiken ook een trackingservice om bestanden van gebruikers te loggen om zodoende gebruikersverkeer te kunnen analyserenen. We kunnen IP-adressen opslaan voor statistische doeleinden.
2.6. Cookies
Cookies zijn kleine gegevensbestandjes die zijn opgeslagen op het apparaat of gerelateerde informatie van u. We gebruiken cookies van dataverkeer welke bewerking eindigt wanneer u uw browser sluit, en permanente cookies opgeslagen op uw apparaat. Onze cookies worden niet verwijderd wanneer u de browser sluit, deze cookies bevatten informatie over netwerk en dataverkeer en gebruik van de dienst door de gebruiker. Doorgaans verzamelt uw browser of apparaat automatisch cookies, maar sommige apparaten en browsers kunnen het gebruik van cookies blokkeren. Indien u wenst, en als uw browser of apparaat deze optie ondersteunt, kunt u uw browser- of apparaat instellingen aanpassen zodat cookies worden geblokkeerd in de toekomst. Wij gebruiken cookies om verschillende redenen. Bijvoorbeeld, cookies om ons in staat stellen u als gebruiker te herkennen wanneer u verbinding maakt met de dienst en om te ondersteunen bij het verbeteren van de onze dienstverlening. Als u ervoor kiest om cookies te blokkeren, kunt u mogelijk nog steeds gebruik maken van de dienst, maar is het mogelijk dat bepaalde delen van de website niet correct werken.

3. Waarom maakt Quicargo gebruik van persoonsgegevens?

3.1. Doelstellingen gebruiken
Quicargo maakt gebruik van persoonsgegevens voor: (1) het leveren van de dienst, (2) de identificatie van de klant, (2) ondersteuning bij gebruik van de dienst, (3) contact opnemen met de klantenservice ten behoeve van het geven en ontvangen van feedback, (4) Data-analyse en statistieken; (5) het aanpassen van (de inhoud van) de dienst; (6) naleving van de wet en het onderzoeken van klachten, vermeende fraude of wangedrag.
3.2. Nieuwsbrief en mailing list
Quicargo gebruik e-mail adressen en andere contactgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en andere berichten met betrekking tot de dienst en ten behoeve van de klantenservice, bestuur en verbetering van de dienst. U kunt zich te allen tijde uitschrijven uit onze mailinglijst door een e-mail te sturen naar info@quicargo.com

4. Wanneer deelt Quicargo persoonsgegevens met derden?

4.1. Wet- en regelgeving
Hoewel wij ons inspannen om uw privacy te waarborgen, kan Quicargo wettelijk worden verplicht uw gegevens -die u hebt verstrekt bij het gebruik van de dienst- te verstrekken. Quicargo kan gegevens vrijgeven over personen die betrokken zijn bij ongevallen en/of verlies van of schade aan lading, waaronder aan verzekeringsmaatschappijen en/of instanties, en voorts informatie vrijgeven over personen die bedreigingen uiten en/of schade (kunnen) toebrengen aan Quicargo, onze gebruikers en/of onze dienst (zoals frauduleuze handelingen namens een gebruiker, het verzenden van bedreigingen, spam, enz.) en tevens over personen wiens acties schade kunnen toebrengen aan anderen.
4.2. Toeleveranciers en dienstverleners
Wij kunnen uw gegevens delen met dienstverleners en toeleveranciers die met ons werken en/of de mogelijkheid bieden om onze diensten te verbeteren en ontwikkelen. Evenzo kunnen wij uw gegevens opslaan in clouddiensten die zich bevinden buiten Nederland. Daarnaast kunnen wij door ons vertrouwde partijen inschakelen om ons te helpen bij verspreiding van enqutes, reclame en/of content. Tot slot kunnen wij van tijd tot tijd informatie over het gebruik van de dienst aan onze dienstverleners verstrekken ten behoeve van het analyseren van gebruikspatronen en statistieken.
4.3. Fusies en overnames
We kunnen onze rechten en onze verplichtingen toewijzen en overdragen in geval van de verkoop van de onderneming en/of in die gevallen waarin de zeggenschap over Quicargo wordt overgedragen aan een andere entiteit.

5. Beveiliging

In overeenstemming met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens heeft Quicargo de nodige maatregelen getroffen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot- en misbruik van persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens kunnen slechts worden ingezien door medewerkers die de informatie nodig hebben voor het uitvoeren van specifieke taken (bijvoorbeeld medewerkers van de klantenservice).

Hebt u vragen over de beveiliging van uw gegevens, stuur een bericht naar: info@quicargo.com

6. Verkrijgen van toegang tot persoonlijke gegevens

U kunt toegang tot, bijwerking of verwijdering van persoonlijke gegevens verzoeken. Om gebruikt van dit recht te maken, kunt u een e-mail met informatie waarmee we uw identiteit controleren naar het volgende adres sturen: info@quicargo.com

7. Wijzigingen aan privacy beleid

Quicargo kan dit Privacy Statement op elk moment wijzigen. In het geval van wijzigingen in ons privacy beleid, zullen wij u waarschuwen bij ingrijpende wijzigingen in dit Privacy Statement door het plaatsen van een prominente aankondiging op onze dienst en/of door het sturen van een e-mail. We raden u aan deze verklaring te raadplegen om kennis te nemen over hoe we uw gegevens beschermen.

8. Contactinformatie

Hebt u vragen of suggesties over ons privacy beleid, gelieve ons te contacteren op info@Quicargo.com of QC United B.V., Johan Huizingalaan 763-A, 1066 VH Amsterdam.